neděle 28. srpna 2016

The Leandra Beads

Dnes dvojjazyčně/bilingual today:

Před několika lety jsem shlédla zajímavé video natočené Leandrou - vytvářela naprosto úžasné korálky ze srolovaného proužku papíru pokrytého vrstvou UTEE. Zamilovala jsem se do té techniky na první pohled a...v na chvíli to byl konec příběhu. :)

Several years ago I came across an intersting video by Leandra - she made absolutely amazing beads by covering the rolled up piece of paper with UTEE. I fell in love at the first sight and...that was the end of the story for a while. ;)

:::::::::::::::::::::::::::::::}

Před týdnem jsem totéž video potkala znovu - na webu PaperArtsy. Jejich challenge mi připomněla techniku, kterou jsem chtěla vyzkoušet. A proč ne hned?!

A week ago I came across the same video again - on the PaperArtsy page. Their challenge reminded me of the technique I wanted to try one day. And why not now?!

::::::::::::::::::::::::::::}

Použila jsem proužky ručního papíru, srolovala je a pokryla je vrstvou transparentního UTEE - jednoduše jsem postupovala podle Leandřina videa. Snadno se na téhle technice stanete závislými, je to fascinující. :)
Líbí se mi, že korálky nejsou pravidelné, ale přesto tvoří sadu díky použité barevnosti papíru a technice.

I took the strips of the handmade paper, rolled them up and used the clear UTEE to cover them - I simply followed Leandra´s video. You can become kind of addicted, it´s meshmerizing. :) I like they are not the perfect shape but still make a set thanks to the paper colours and the technique used.


Tentýž večer jsem zkrátka musela využít své úplně první korálky k výrobě náhrdelníku...pojďte se podívat.

Later in the evening I simply had to use my very first beads and made a necklace...come and have a look.Pár detailů/Some close ups...
A hromádka dalšího použitého materálu./And  a pile of other material used.


Bižuterii nevytvářím, omluvte proto prosím četné nedokonalosti. Pro mne je důležité, že mne ta práce bavila a s výsledkem jsem spokojená. :)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}

I am not a jewellery maker, excuse my imeperfections. It was important for me to enjoy the proces and I like the results. :)

9 komentářů: